SKIDANJE CRNE MAGIJE

Crna magija je poput grudve snega, malene i jedva primetne na nekom planinskom vrhuncu, koja se kotrlja ka udolini, uvećava i narasta u pravu lavinu, te se obrušava svom silinom na nedužne i nemoćne žrtve. Sa vremenom i godinama – ona ne biva slabijom, naprotiv, sve više jača… Ponekad crna magija zahvata i nekoliko generacija jedne porodice, katkada se odražava samo na muške ili ženske članove, a uglavnom ‘strada’ najstarije ili najmlađe dete.
Pre svega, magijsko delovanje utiče na dušu čoveka, pa ona ‘oboleva’, strada i pati. Kao što je poznato čovek je trodelno biće, koje se sastoji od tela, duše i duha. Grubo govoreći – ljudsko telo se može uporediti sa automobilom.
Da bi se taj ‘automobil’ pokrenuo – potrebna mu je energija, koja se nalazi u duši. Postupak ili proces uroka, čarki i vračanja temelji se na ‘krađi’ energije iz duše žrtve, oduzimanju slobodne volje i prava na izbor, darovanom od Boga, još prilikom rođenja.
Niko nije imun i otporan na crnu magiju. Svako može postati žrtva: i malo, nemoćno dete podjednako kao i najsnažniji ‘bilder’, bogat i uticajan pojedinac, siromašan i pošten čovek, pa čak i crkveno lice! Pa, ipak, postoji određeni, mali broj ljudi, sposobnih da se odupru negativnom delovanju, jer žive u skladu sa deset Božjih zapovesti.

Vidovita Afrodita će odagnati crnu magiju i pronaći rešenja za nemir i tamu oko Vas i obasjati svetlom Vaš dom, kuću i porodicu.

Afrodita svojim moćnim seansama otvara prozore suncu i svetlu, svojim saborcima u večitoj borbi sa silama mraka.

Doneće ravnotežu i mir u Vašu kuću i porodicu, zdravlje, ljubav, blagostanje i pomirenje.

Svaki posao se može okončati pozitivno, na obostranu radost i negativno uz loše posledice.

Pozovite:

+491772072822
+491772073864